Kumpulan hadis dan Ayat suci:


Kumpulan Hadis-hadis  dan Al Quran:

 1. “Ada tiga perkara, siapa saja yang memilikinya ia telah menemukan manisnya iman. Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lainnya; orang yang mencintaiseseorang hanya karena Allah; dan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke neraka.” [Mutafak Alaih].

2.“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS, Yunus:62)

3. “Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Dikatakan, “Apa yang enam itu, ya Rasulullah?’ Rasul saw bersabda, “ Apabila engkau bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya; Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya; apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya; Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah; Apabila ia sakit maka tengoklah, Apabila ia meninggal dunia, maka hantarkanlah sampai ke kuburnya.” (HR Muslim)

4. “Jika seseorang berkata kepada orang lain dengan suatu perkataan kemudian ia menoleh melihat ke sekelilingnya , maka pembicaraan itu adalah amanah.” [HR Abu Daud, At Tirmidzi]

5. “Barang siapa yang mengajukan permintaan maaf kepada saudaranya dengan suatu alasan tapi ia tidak menerimanya, maka ia akan  mendapat kesalahan seperti kesalahan pemungut pajak.”[HR Ibnu Majah]

6. “Barang siapa yg tidak mensyukuri nikmatyg sedikit, maka ia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yg banyak. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah sama dengan bersyukur. Dan tidak membicarakan kenikmatan berarti mengingkari nikmat. Berjamaah adalah rahmat, bercerai berai adalah adzab.” [HR Nu’man bin Basyir]

7. “Barang siapa diberi kebaikan kemudian ia berkata kepada orang yang memberi kebaikan, ‘Jazaa-kallah Khairan” (semoga Allah membalasmu dgn kebaikan), maka dia sungguh telah memberikan pujian yang sangat baik.” [HR Tirmidzi]

8. “Kalian harus saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai [HR Bukhari]

9. “Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau sekedar bertemu dengan  saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. (HR Muslim)

10. “Barang siapa yang menemui saudaranya yang muslim dengan menampakkan perkara yang disukai karena ingin membahagiakannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di hari Kiamat. “[HR Thabarani]

11. “Sesungguhnya kelak di hari Kiamat Allah akan berfirman, “Di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada hari ini Aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naungan-Ku di saat tidak ada naungan kecuali naungan-Ku.” [HR Muslim]

12. “Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Apakah tidak perlu aku tunjukkan pada satu perkara, jika kalian melakukannya maka niscaya kalian akan saling  mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian!”[HR Muslim]

13. “Siapa pun tidak akan merasakan manisnya iman, hingga ia mencintai seseorang hanya karena Allah semata.” [HR Bukhari]

14. “Siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka berarti ia telah sempurna imannya. [HR AlHakim]

15. “Barang siapa yg mendoakan saudaranya pada saat ia tidak bersamanya, maka malaikatyang diserahi untuk menjaga dan mengawainya berkata, “Semoga Allah mengabulkan; dan  bagimu semoga mendapat yang sepadan.”[HR Muslim]

16. “Wahai saudaraku, engkau jangan melupakan kami dalam doamu.”[Abu Dawud dan At Tirmidzi]

17. “Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata, “Hendak ke mana engkau?” Orang itu berkata, “Aku akan mengunjungi saudaraku di kota ini.” Malaikat berkata, “Apakah ada hartamu yg dikelola olehnya?” Ia berkta,” Tidak ada, hanya saja aku mencintai karena Allah.” Malaikat itu berkata,”Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu karena Allah.” [HR Muslim]

18. “Seorang muslim adalah saudara muslim yg lain, ia tidak akan mendzaliminya dan tidak akan membiarkannya binasa. Barang siapa berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yg menghilangkan kesusahan dari seorang muslim maka dgn hal itu Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari Kiamat. Barang siapa yg menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di hari Kiamat.”[HR Ibnu Umar]

19. “Barang siapa memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikahkan karena Allah maka ia telah menyempurnakan iman.”[Hakim:2736, dia berkata: Shahih sesuai dgn syarat Bukhari Muslim. Disepakati oleh adz-Dzahabi]

 Sumber: Peradaban[Media dakwah pusat peradaban Islam]

Iklan
Both comments and trackbacks are currently closed.
%d blogger menyukai ini: